Bimmin: Haunted Night

Ocena redakcji

 

Opis

Aby uciec przed zombie-dinozaurem przeskakuj przez przeszkody (takie jak pnie, ręce zombie, nagrobki) i zbieraj bonusy, dzięki którym twoja prędkość się zwiększy.

Człowiek człowiekowi wilkiem
Zombie zombie zombie
/stare słowiańskie przysłowie/

Instrukcje

skacz używając spacji lub strzałki w górę

Brak Komentarzy

Trackbacks/Pingbacks

 1. carlos - .... ñýíêñ çà èíôó!...
 2. Steven - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...
 3. rene - .... ñïñ!!...
 4. Jacob - .... ñïñ....
 5. vernon - .... áëàãîäàðþ!...
 6. Austin - .... ñïñ çà èíôó!...
 7. willard - .... good!...
 8. Freddie - .... ñýíêñ çà èíôó....
 9. Wayne - .... ñïñ çà èíôó....
 10. Nathan - .... áëàãîäàðþ!!...
 11. Morris - .... ñïàñèáî!...
 12. anthony - .... ñïñ çà èíôó....
 13. theodore - .... ñïñ....
 14. Byron - .... ñïñ!!...
 15. Andre - .... ñïàñèáî çà èíôó!...
 16. tracy - .... áëàãîäàðåí!!...
 17. Gilbert - .... ñïñ çà èíôó....
 18. Tommy - .... tnx for info!!...
 19. Floyd - .... áëàãîäàðñòâóþ!...
 20. otis - .... áëàãîäàðåí!...
 21. bob - .... ñïñ çà èíôó!...
 22. sam - .... good info!...
 23. Ronald - .... áëàãîäàðñòâóþ!!...
 24. clayton - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...
 25. henry - .... ñïñ!...
 26. greg - .... ñïñ çà èíôó!...
 27. Craig - .... thanks!!...
 28. oscar - .... ñýíêñ çà èíôó!!...
 29. francis - .... áëàãîäàðþ!...
 30. Shannon - .... ñïàñèáî çà èíôó!...
 31. Pedro - .... ñïàñèáî çà èíôó!...
 32. frank - .... ñïñ....
 33. brent - .... áëàãîäàðåí....
 34. Brad - .... ñïñ....
 35. Leslie - .... ñïñ çà èíôó....
 36. warren - .... hello....
 37. terry - .... thanks....
 38. ken - .... ñýíêñ çà èíôó!...
 39. Terrance - .... ñïàñèáî çà èíôó....
 40. otis - .... thanks for information!...
 41. Kent - .... ñýíêñ çà èíôó....
 42. Jerry - .... ñïñ çà èíôó!!...
 43. aaron - .... hello!!...
 44. Jon - .... ñïñ....
 45. calvin - .... ñïñ....
 46. bill - .... thanks for information!...
 47. guy - .... ñïñ....
 48. Gregory - .... thanks....
 49. gary - .... áëàãîäàðþ....
 50. mitchell - .... ñýíêñ çà èíôó!!...
 51. jimmy - .... good....
 52. jonathan - .... áëàãîäàðþ....
 53. louis - .... ñïñ!...
 54. Hector - .... ñïàñèáî çà èíôó!...
 55. Daryl - .... thanks!!...
 56. Walter - .... ñïñ çà èíôó!...
 57. ralph - .... áëàãîäàðþ!!...
 58. Darryl - .... good!!...
 59. eduardo - .... áëàãîäàðñòâóþ!!...
 60. Dale - .... ñïàñèáî çà èíôó....
 61. micheal - .... ñïñ çà èíôó....
 62. Don - .... áëàãîäàðþ....
 63. Cameron - .... ñýíêñ çà èíôó....
 64. Juan - .... ñýíêñ çà èíôó!...
 65. Alexander - .... ñïñ çà èíôó!!...
 66. eric - .... áëàãîäàðþ....
 67. Ernesto - .... ñýíêñ çà èíôó....
 68. Zachary - .... ñïñ!!...

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Oceń grywalność

best seo companies