Cactus Hunter

Ocena redakcji

Opis

Bez poruszenia się masz zestrzelić przeciwników przewidując tor lotu kuli i jej odbicia od zróżnicowanego terenu. Poziom trudności rośnie.

Instrukcje

Sterowanie: mysz
Za pomocą myszy należy wyznaczyć kierunek lotu kuli.

Brak Komentarzy

Trackbacks/Pingbacks

 1. Kirk - .... áëàãîäàðþ....
 2. kenny - .... ñýíêñ çà èíôó!!...
 3. Jaime - .... áëàãîäàðåí!...
 4. Eric - .... áëàãîäàðñòâóþ!...
 5. Brian - .... áëàãîäàðþ!...
 6. Julius - .... áëàãîäàðñòâóþ!...
 7. Lance - .... ñïàñèáî çà èíôó!...
 8. Gregory - .... ñýíêñ çà èíôó!!...
 9. robert - .... ñïñ!...
 10. Paul - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...
 11. Jack - .... áëàãîäàðåí!...
 12. Jack - .... áëàãîäàðþ!!...
 13. julian - .... tnx!...
 14. matt - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...
 15. Kelly - .... hello....
 16. Ernest - .... good info!...
 17. clinton - .... good!...
 18. craig - .... tnx!!...
 19. Warren - .... good!...
 20. norman - .... ñýíêñ çà èíôó!...
 21. tyrone - .... áëàãîäàðþ....
 22. Scott - .... ñïñ....
 23. Luis - .... ñýíêñ çà èíôó....
 24. Adam - .... good!!...
 25. Brandon - .... ñïñ çà èíôó!!...
 26. philip - .... ñïñ çà èíôó!!...
 27. Alfred - .... ñïñ!...
 28. johnnie - .... ñïñ....
 29. jeremy - .... ñïñ!...
 30. Jordan - .... ñýíêñ çà èíôó!...
 31. Javier - .... thanks for information....
 32. Craig - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...
 33. Earl - .... ñïñ çà èíôó....
 34. Daniel - .... ñïàñèáî!...
 35. jerome - .... ñïàñèáî çà èíôó....
 36. Trevor - .... áëàãîäàðåí....
 37. Bernard - .... tnx....
 38. otis - .... good!...
 39. cory - .... ñïñ!!...
 40. Alfredo - .... ñïñ!...
 41. joel - .... tnx for info!...
 42. Robert - .... tnx for info....
 43. Alejandro - .... ñïñ!...
 44. Alan - .... thanks for information!!...
 45. wallace - .... tnx for info....
 46. jon - .... ñïñ çà èíôó....
 47. Bradley - .... ñïñ çà èíôó....
 48. Everett - .... thanks for information!!...
 49. Gene - .... ñïñ çà èíôó!!...

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Oceń grywalność

best seo companies